Otwock: Rząd RP przyjął uchwałę ws. modernizacji reaktora jądrowego MARIA w Świerku

Rada Ministrów, 20 czerwca 2023 r., przyjęła uchwałę ws. Programu modernizacji badawczego reaktora jądrowego MARIA umożliwiającego jego eksploatację po 2027 r.

fot. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Emelsson

Celem modernizacji jest zapewnienie funkcjonowania jedynego w Polsce działającego reaktora jądrowego MARIA co najmniej do 2050 r.

Reaktor MARIA jest obecnie jedynym i unikatowym w Polsce, a także na świecie urządzeniem badawczym tego typu, o istotnym znaczeniu dla zdrowia publicznego (jako producent radiofarmaceutyków), gospodarki i nauki. Po ponad 40-letniej eksploatacji reaktora modernizacji wymagają niemal wszystkie układy technologiczne, w tym te niezbędne do zapewnienia wzmocnienia jego bezpiecznej eksploatacji.

Modernizację podzielono na 5 głównych obszarów tematycznych:

 • układy zasilania energią elektryczną,
 • układy sterowania i zabezpieczeń,
 • układ wentylacji,
 • układy dozymetryczne,
 • pozostałe modernizacje (obejmujące obiekty technologiczne, układ awaryjnego ostrzegania czy chłodnia wentylatorowa).

Dzięki reaktorowi Polska jest w międzynarodowej czołówce sektora radiofarmaceutycznego, pokrywając w znacznej większości zapotrzebowanie medycyny nuklearnej w Polsce, a także eksportując swoje produkty na cały świat. Radioizotopy produkowane w reaktorze zapewniają Polakom dostęp do obrazowania guzów nowotworowych i do ich leczenia po cenach niższych niż alternatywne rozwiązania zagraniczne. Według szacunków konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny nuklearnej, w Polsce rocznie jest przeprowadzanych 380 tys. procedur medycyny nuklearnej. Z produktów opartych na radioizotopach produkowanych w reaktorze MARIA korzysta ok. 17 mln ludzi na całym świecie.

Uchwała przewiduje, że modernizacja reaktora obejmie lata 2023–2027, a koszt tego przedsięwzięcia wyniesie ok. 91,7 mln zł. Wykonawcą programu modernizacyjnego będzie Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Badawczy reaktor jądrowy MARIA jest (po wyłączeniu starszego reaktora EWA 24 lutego 1995 r.) jedynym w Polsce działającym reaktorem jądrowym. Jego moc wynosi 30 MW.

Jego budowę rozpoczęto w czerwcu 1970 r., a uruchomiony został w grudniu 1974 w ówczesnym Instytucie Badań Jądrowych (IBJ).

Reaktor posiada zezwolenie na eksploatację ważne do 31.03.2025 r.

Jest to reaktor doświadczalno-produkcyjny obecnie przeznaczony do następujących celów:

 • napromieniań materiałów tarczowych do produkcji radioizotopów,
 • badań materiałowych i technologicznych
 • neutronowego domieszkowania materiałów półprzewodnikowych,
 • neutronowej modyfikacji materiałów,
 • badań fizycznych i neutronograficznych,
 • wykorzystania wiązek neutronów dla celów medycznych,
 • celów szkoleniowych w zakresie fizyki i techniki reaktorowej.

„Maria” zabezpiecza m.in. znaczną część europejskiej produkcji jodu-131 (I-131), izotopu stosowanego w leczeniu nadczynności tarczycy oraz jej nowotworów.

źródło: gov.pl

Dodaj komentarz

Przeczytaj także: