Otwock, Józefów: Kiedy przebudowa pozostałej części linii kolejowej nr 7?

PKP PLK poinformowało na jakim etapie znajduje się inwestycja (projekt) „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I i etap II”.

fot. Teraz Otwock

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują się do przebudowy ostatniego odcinka Warszawa Wawer – Otwock. Dla projektu opracowana została już dokumentacja projektowa. Obecnie pozyskiwane są niezbędne decyzje środowiskowe (ich zakończenie planowane jest do końca 2023 r.)  Na przełomie I/II kwartału 2024 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych dla tego odcinka.

W ramach prac planowana jest dobudowa dwóch dodatkowych torów, co umożliwi oddzielenie ruchu dalekobieżnego od aglomeracyjnego. To ważna część inwestycji, gdyż pozwoli na zwiększenie przepustowości linii, a tym samym zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów.

Modernizacja linii od Warszawy do Lublina to przykład dobrze wykorzystanych przez Polskie Linie Kolejowe S.A. funduszy unijnych. Podróżni korzystają już z efektów inwestycji od Otwocka do Lublina. Wkrótce lepsze warunki i nowe możliwości podróży dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych zapewni przebudowywany odcinek od Warszawy Wschodniej do Otwocka – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zwiększy się poziom bezpieczeństwa w pobliżu linii kolejowej – inwestycja obejmuje budowę łącznie 20 nowych podziemnych przejść dla pieszych, w 6 lokalizacjach wskazanych przez lokalne samorządy (4 na terenie dzielnicy Wawer i 2 na terenie Józefowa) oraz przebudowa jednego na stacji Warszawa Falenica.

Przebudowane zostaną stacje i przystanki: Warszawa Falenica, Warszawa Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość, Warszawa Miedzeszyn, Michalin, Józefów i Otwock Świder. Zostaną na nich wybudowane przejścia podziemne, które zapewnią bezpieczną komunikację na perony. Wszystkie obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. O przyjazdach i odjazdach pociągów informować będzie system dynamicznej informacji pasażerskiej na peronach.

Wyższy poziom bezpieczeństwa i lepszą komunikację drogową zapewnią cztery nowe bezkolizyjne skrzyżowania – w Falenicy, Radości, Józefowie oraz na ul. Werbeny – Brucknera (pogranicze Warszawy i Józefów).

Inwestycja na odc. Warszawa Wawer – Otwock planowana jest do realizacji w ramach programu unijnego FENiKS w latach 2025-2027. Po zakończeniu modernizacji tego odcinka i pozyskaniu niezbędnych pozwoleń, czas przejazdu pomiędzy Warszawą a Lublinem szacowany jest na 90 minut.

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I i etap II” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

źródło: PKP PLK

Dodaj komentarz

Przeczytaj także: