Otwock: Dworzec kolejowy zostanie przebudowany

25 września 2023 r. PKP SA podpisały umowę na przebudowę dworca w Otwocku.

– Rozpoczęcie przebudowy historycznego dworca w Otwocku to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy powiatu otwockiego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i ekologicznej infrastruktury kolejowej oraz komfort podróży na trasie do Warszawy i Lublina. Mam nadzieję, że przebudowany dworzec stanie się wizytówką Otwocka oraz ważnym punktem na mapie miasta. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznacza ponad 3 mld zł na modernizację blisko 200 dworców — powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.


Głównym zadaniem wykonawcy będzie najpierw opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie przeprowadzenie prac budowlanych związanych z przebudową dworca. Dzięki tej inwestycji pochodzący z 1910 r. obiekt, wzniesiony według projektu architekta Jana Fijałkowskiego, odzyska swoje historyczne piękno. Jest on wpisany do rejestru zabytków i w związku z tym przyszłe prace budowlane będą miały w dużej mierze charakter odtworzeniowy, aczkolwiek dworzec zyska również wiele nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Renowacje przejdzie elewacja budynku wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, która będzie odtworzona na wzór historycznej. W ramach inwestycji zakłada się również renowację istotnych elementów wystroju wnętrz o znaczeniu historycznym, m.in. historycznego stropu i gzymsu w holu głównym.

Na parterze budynku znajdzie się przestrzeń obsługi podróżnych, która zostanie przystosowana do współczesnych standardów przy jednoczesnym zachowaniu jej historycznych walorów. Pojawią się w niej wygodne ławki,  elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz gabloty na rozkłady jazdy. W budynku planowane są również lokale komercyjne, biblioteka miejska, pomieszczenia biurowe oraz techniczne.

Poza tym dworzec w Otwocku, tak jak wszystkie modernizowane przez PKP SA obiekty, stanie się przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi czy pasażerów z dużym bagażem. Wszystko to dzięki likwidacji barier architektonicznych oraz wprowadzeniu wielu rozwiązań ułatwiających poruszenie się po dworcu, tj. ścieżek prowadzących, oznaczeń w alfabecie Braille’a czy planów dotykowych. Podczas opracowania dokumentacji projektowej architekci sprawdzą możliwości zastosowania w budynku przyjaznych środowisku rozwiązań, takich jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Dworzec i jego otoczenie zostaną wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w tym m.in. monitoring.

Inwestycja obejmie również plac przed dworcem. Zakłada się jego kompleksową przebudowę wraz z ułożeniem nowej nawierzchni, nasadzeniami roślin oraz montażem małej architektury, czyli  oświetlenia, ławek, wiaty rowerowej i stojaków dla rowerów. W kierunku budynku dworca zostanie poprowadzona reprezentacyjna aleja obsadzona ozdobną roślinnością.

Wartość podpisanego z wykonawcą kontraktu wynosi prawie 21 mln zł. Całość inwestycji powinna zakończyć się pod koniec 2025 r.  

Dworzec w Otwocku jest jedną z 37 inwestycji realizowanych w województwie mazowieckim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.

źródło i fot. Ministerstwo Infrastruktury

Dodaj komentarz

Przeczytaj także: